Sponsoring

Firma PBI od wielu lat stara się wspierać strażaków na całym świecie i być dla nich partnerem.
Dlatego podejmujemy różnorodne działania w zakresie sponsoringu i finansowania.

Wychodząc daleko poza relacje czysto biznesowe, staramy się wspierać rozwój inicjatyw społecznych
naszych klientów. Fakt, że ufają nam strażacy na całym świecie, napawa nas dumą i czujemy, że
powinniśmy wspierać straż pożarną, jak tylko możemy. Dlatego z takim zaangażowaniem inwestujemy w lokalne
inicjatywy na rzecz strażaków i promujemy rolę straży pożarnej w społecznościach.